Hát Then – đàn tính là một loại hình diễn xướng ca múa nhạc đặc sắc gắn liền với đời sống của người Tày ở các huyện Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Năm 2013, nghi lễ then của người Tày đã được công nhận Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Nhạc cụ gắn liền với then là cây đàn tính (tính tảu). Tính tảu được chế tác từ quả bầu khô, có hai dây, cần đàn thường làm bằng gỗ dâu, dây đàn bằng dây tơ hay dây cước. Tính tảu - hát then từ lâu đã là cầu nối để người Tày bày tỏ các cung bậc cảm xúc vui, buồn, hờn, giận, diễn tả tình yêu quê hương, đất nước...
Bộ ảnh: Độc đáo Tính Tảu - Hát Then vùng Đông Bắc (trưng treo tại triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam 2018, tại Hạ Long)
Tác giả và Nhà báo Phạm học
Bà Then
Nghệ nhân làm Tính Tảu
Truyền nghề
Kế nghiệp
Diễn xướng Then - Tính Tảu ở Bình Liêu